CSS樣式表無法正常顯示時,並不會影響到網頁的閱讀
成功鎮清潔隊107/1/1暫停收垃圾乙次公告

各位鄉親大家好:

107/1/1(星期一),適逢國定假日,本所將暫停收垃圾一次。

並於107/1/2(星期二)早上加收垃圾一次。

請大家配合。

謝謝。

                                                     成功鎮公所敬啟

2017-12-26